Scientific Community

 • Abe Yuichi, Tokyo  
 • Akamine Yoko, Osaka  
 • Fujioka Kazumichi, Hyogo  
 • Harita Yutaka, Tokyo
 • Hasegawa Daisuke, Tokyo  
 • Hashizume Masahiro, Tokyo  
 • Hasegawa Shunji, Yamaguchi  
 • Hida Mariko, Tokyo  
 • Imamura Toshihiko, Kyoto  
 • Inoue Nobuaki, Tokyo  
 • Inuzuka Ryo, Tokyo
 • Ishido Mikiko, Tokyo  
 • Ito Yoshinori, Tokyo  
 • Kanda Shoichiro, Tokyo
 • Kanegane Hirokazu, Tokyo  
 • Kashima Kohei, Tokyo
 • Kashimada Kenichi, Tokyo
 • Kato Motohiro, Tokyo
 • Kinumaki Akiko, Tokyo
 • Kondou Hiroki, Nara  
 • Kumagai Hideki, Tochigi  
 • Kusaka Takashi, Kagawa  
 • Morisada Naoya, Hyogo  
 • Nishiya Katsumi, Osaka  
 • Nishizaki Naoto, Chiba  
 • Nogimori Yoshitsugu, Tokyo
 • Nozaki Taiki, Tokyo  
 • Okubo Yusuke, Tokyo  
 • Sakai Norio, Osaka  
 • Shimakawa Shuichi, Osaka  
 • Shimizu Masaki, Tokyo  
 • Shoji Kensuke, Tokyo  
 • Sugimoto Keisuke, Osaka  
 • Sugiura Takahiro, Aichi  
 • Tajiri Tatsuro, Fukuoka  
 • Takahashi Naoto, Tokyo
 • Takanashi Sayaka, Tokyo  
 • Takeuchi Akihito, Okayama  
 • Takizawa Takumi, Gunma  
 • Tanaka Hiroyuki, Tokyo
 • Tanaka Kyoko, Tokyo  
 • Toyono Manatomo, Akita
 • Uchino Shumpei, Tokyo
 • Ukiyama Etsuji, Tokyo
 • Watanabe Kentaro, Tokyo
 • Yoneda Ryu, Tokyo

ASPR Council Members

TOP